» Nowy projekt okna o rowku okuciowym „euro”, z ukrytym skrzydłem, charakteryzujący się niezwykle smukłą ślusarką. Przekrój widoczny z zewnątrz wynosi jedynie 66 mm, co zwiększa powierzchnię szklenia. Szkło może stanowić nawet 85% powierzchni całego okna. Zapewnia to doskonałe doświetlenie wnętrza.


» Okno zaprojektowane zostało w taki sposób, aby patrząc z zewnątrz nie dało się odróżnić szkleń stałych od tych, które można otwierać. Dzięki temu zabiegowi uzyskano idealnie jednolitą estetycznie fasadę.


» Strefa przekładki termicznej o szerokości 35 mm oraz pianka z poliolefiny umieszczona w ościeżnicy i skrzydle pozwalają na osiągnięcie współczynnika przenikalności o wartości do 1.0 W/m²K, zwiększając tym samym efektywność energetyczną. Ponadto, system ten cechuje się wysokim stopniem wyciszenia wnętrza, który uzyskany został poprzez możliwość zastosowania szklenia o grubości do 40 mm.


» Wyniki uzyskane w trakcie badań AEV potwierdzają doskonałe właściwości wodoszczelności, szczelności powietrznej oraz odporności na obciążenie wiatrem. System ten zapewnia najwyższe zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.


» Daje możliwość zastosowania okuć z zawiasami ukrytymi.


» Możliwość zastosowania okucia antywłamaniowego Evo Security.

» Maksymalna grubość szklenia
40 mm

» Rodzaje skrzydeł

Otwierane do wewnątrz:
rozwierne jedno i dwuskrzydłowe, rozwierno-uchylne jedno i dwuskrzydłowe, uchylne, uchylno-przesuwne.

» Przekroje
Ościeżnica 70 mm
Skrzydło 70 mm

» Grubość profilu
Okno 1,9 mm

Szerokość przekładki termicznej
35 mm

» Wymiary maksymalne/skrzydło

Wersja Standardowa
Szerokość (L) = 1300 mm
Wysokość (H) = 2400 mm

Okucia HD (rozwierne)
Szerokość (L) = 1200 mm
Wysokość (H) = 3500 mm

» Ciężar maksymalny/skrzydło
160 Kg
Skonsultuj maksymalne wymiary i wagę według typologii.


» Wykończenia
Opcja dwukolorowa
Lakierowanie
Anodowanie

» Izolacyjność cieplna
Uw od 1,0 (W/m²K)
Sprawdzić rodzaj, wymiary i szklenie


» Maksymalna izolacyjność akustyczna
Rw = 46 dB

» Przepuszczalność powietrza
(EN 12207) KLASA 4

» Wodoszczelność
(EN 12208) KLASA E1650

» Wytrzymałość na obciążenie wiatrem
(EN 12210) KLASA C5
Badanie referencyjne okna dwuskrzydłowego 1,23 x 1,48 m.


» Certyfikat DTA laboratorium CSTB
Nr 6/17-2363