Drzwi Prestige to najwyższej jakości system drzwi wejściowych do domów jedno- lub wielorodzinnych.

Rozwiązanie pozwala na wykonanie skrzydeł w jednej płaszczyźnie w stosunku do ościeżnicy (niewidoczny profil skrzydła) lub jednostronnie zlicowanych. Dzięki zastosowaniu trójkomorowego systemu izolacji termicznej oraz nowatorskich przekładek termicznych produkt charakteryzuje się doskonałymi właściwościami cieplnymi oraz zdolnością eliminacji naprężeń cieplnych wywołanych różnicami temperatur.

Nowy system PIVOT  drzwi wejściowych odpowiada na najnowsze trendy w architekturze. Dysponuje przesuniętą osią obrotu dla uzyskania oczekiwanej we współczesnych projektach szerokości przejścia. Zapewniając przy tym doskonałe właściwości termiczne i akustyczne, uzupełnia wachlarz minimalistycznych rozwiązań okien panoramicznych.

» Przekroje PIVOT Prestige
Ościeżnica 80 mm
Skrzydło 80 mm


» Przekroje  Prestige
Ościeżnica 77 lub 102 mm
Skrzydło 77 lub 102 mm


» Rodzaje skrzydeł
Prestige / Prestige PIVOT


» Panel
77, 80, 102 mm


» Wymiary maksymalne/skrzydło  - Prestige PIVOT
Szerokość (L) 2100 mm (1700* + 400 mm)
Wysokość (H) 3000 mm


» Ciężar maksymalny/skrzydło – Prestige PIVOT
250 Kg


Skonsultuj maksymalne wymiary i wagę według typologii
*Wymiar od osi obrotu» Wykończenia
Opcja dwukolorowabr
Lakierowanie
Anodowanie

» Izolacyjność cieplna
UD ≥ 0,9 (W/m2K)


» Przepuszczalność powietrza
(UNE-EN 12207) Klasa 4


» Wodoszczelność
(UNE-EN 12208) Klasa 5A


» Wytrzymałość na obciążenie wiatrem
(UNE-EN 12210) Klasa C5Badanie referencyjne 1,20 x 2,00 m / 1 skrzydło