» System minimalistycznych drzwi przesuwnych zaprojektowanych do wielkich przeszkleń o powierzchni szyby na poziomie 94%. Pozwala na maksymalne doświetlenie przy jednoczesnej minimalizacji widocznych przekrojów aluminium.

» Istnieje możliwość pełnego ukrycia ościeżnic na całym obwodzie, natomiast szerokość środkowego słupka to zaledwie 25mm.

» Jego wyjątkowa pojemność szklenia pozwala na umieszczanie pakietów o szerokości do 54 mm, co gwarantuje najlepsze właściwości akustyczne i termiczne dla tego typu systemów.

» Dostępne są konfiguracje 1 skrzydło+fix, oraz 2,3, 4 lub 6 skrzydła o maksymalnych wymiarach wysokości lub szerokości do 4000 mm/skrzydło.

» Wprowadzono możliwość otwarcia zautomatyzowanego co pozwala na zwiększenie masy skrzydła do 700kg (do 400kg przy otwieraniu ręcznym). Zamykanie z zastosowaniem zamków wielopunktowych (z espagnoletem), zarówno z kluczem jak i bez.

» Rolki znajdują się w ościeżnicy, a skrzydła posiadają wzmocnioną szynę ze stali inox, co dodaje im większej delikatności ślizgu.

» Tradycyjny sposób montażu z obwodową ramą i skrzydłami z zacięciem pod kątem prostym, pozwala na łatwy demontaż skrzydła w wypadku rozbicia szyby, uszkodzenia profili, itp.

» Maksymalna grubość szklenia
54 mm

» Rodzaje skrzydeł

Przesuwne 2, 3, 4 i 6 skrzydłowe.
Możliwość zastosowania jednotorowych i trójtorowych.
szyn jezdnych (1skrzydło+1szklenie stałe)
(2 skrzydła+1szklenie stałe).
Możliwość łączenia skrzydeł pod kątem 90º bez słupka narożnego.

» Przekroje
Ościeżnica 180 mm
Trójtorowa 278 mm
Skrzydło 278 mm

» Grubość profilu
Drzwi 2,0 mm

Szerokość przekładki termicznej
ścieżnica 40 mm
skrzydło 18 - 32 mm

» Wymiary maksymalne/skrzydło
Szerokość (L) = 4000 mm
Wysokość (H) = 4000 mm
Powierzchnia oszklona ≤ 14 m²


» Ciężar maksymalny/skrzydło
400 Kg (napęd ręczny)
700 Kg (napęd automatyczny)
Skonsultuj maksymalne wymiary i wagę według typologii.


» Wykończenia
Opcja dwukolorowa
Lakierowanie
Anodowanie

» Izolacyjność cieplna
Uw od 0,9 (W/m²K)

Sprawdzić rodzaj, wymiary i szklenie


» Maksymalna izolacyjność akustyczna
Rw = 43 dB


» Przepuszczalność powietrza
(EN 12207) KLASA 4


» Wodoszczelność
(EN 12208) KLASA 7A* / 9A**


» Wytrzymałość na obciążenie wiatrem
(EN 12210) KLASA C3


*Badanie referencyjne drzwi 4,00 x 3,00 m, 2 skrzydła.

**Badanie referencyjne drzwi 4,00 x 3,00 m, Wyniki badań laboratoryjnych, 1 skrzydło + 1 szklenie stałe.